Petycja Nowy Port

Petycja w sprawie ponownego uruchomienia połączenia promowego dla pieszych i rowerzystów pomiędzy Nowym Portem a Wisłoujściem w Gdańsku

  

Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Zwracamy się o ponowne uruchomienie połączenia promowego dla pieszych i rowerzystów pomiędzy Nowym Portem a Wisłoujściem w Gdańsku. Obecna sytuacja, która ma miejsce po uruchomieniu tunelu pod Martwą Wisłą, w znaczącym stopniu ogranicza możliwość przemieszczania się pieszych i rowerzystów w tym rejonie miasta. Brak połączenia promowego obniża też potencjał turystyczny Gdańska oraz pogłębia wykluczenie komunikacyjne dzielnic Nowy Port i Stogi oraz Portu Północnego. Dlatego też wnioskujemy o reaktywację przeprawy promowej w postaci lekkiego promu pieszo-rowerowego (np. o napędzie elektrycznym), co najmniej w okresie wiosenno - jesiennym.

**your signature**

Poinformuj znajomych o tej petycji: