Polityka prywatności

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Twoich danych osobowych używamy w celu przeprowadzenia działań statutowych naszej kampanii społecznej Rowerowa Metropolia. Działania te obejmują aktywizm online i offline (w tym działania informacyjne i edukacyjne w zakresie rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego). Nie używamy twoich danych osobowych do działań reklamowych, telemarketingu, itp.

Dzięki twoim danym osobowym możemy cię zidentyfikować  jako uczestnika organizowanego przez nas zgromadzenia publicznego XXII Wielki Przejazd Rowerowy, potwierdzić twoje zamówienie na okolicznościową koszulkę zgromadzenia publicznego XXII Wielki Przejazd Rowerowy i poinformować cię w razie niespodziewanych zmian np. wynikających ze strony wykonawcy oraz wydać Ci koszulkę podczas Wielkiego Przejazdu Rowerowego.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać twoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać dopóki nie zgłosisz żądania ich usunięcia.

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za twoje dane?
Podmiotem odpowiedzialnym za twoje dane jest stowarzyszenie Obywatelska Liga Ekologiczna z siedzibą pod adresem 80-419 Gdańsk, ul. Zbyszka z Bogdańca 56,
prowadzące kampanię społeczną Rowerowa Metropolia.